Informacje

Dokumenty do pobrania:
Regulamin świadczenia usługi internetowej w Artkomnet obowiązujący od 8 marca 2017r – REGULAMIN

Cennik Usług Artkomnet obowiązujący od 8 marca 2017r – CENNIK

 

Wskaźniki jakości usługi dostępu do internetu

2016 rok
Miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci. (dni) 7 6 5 5 4 3 3 4 5 5 3 3
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich. (szt.) 2 2 2 2 1 2 4 6 5 3 3 3
Średni czas usunięcia uszkodzenia. (godz.) 22 20 20 18 18 18 18 20 20 22 24 24
Wskaźnik reklamacji faktur. (%) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
2015 rok
Miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci. (dni) bd bd bd bd bd 3 3 3 4 4 4 5
Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich. (szt.) bd bd bd bd bd 2 2 4 5 7 3 2
Średni czas usunięcia uszkodzenia. (godz.) bd bd bd bd bd 18 18 18 20 20 20 20
Wskaźnik reklamacji faktur. (%) bd bd bd bd bd 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02